Elevhälsa

sjukhalsovard680

Europaskolan Rogges elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig, när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med.

Europaskolan Rogges skolsköterska heter Camilla von Scheele. Hon har mottagning i A-huset och där finns också Mia Wilander, skolans kurator. Till sin hjälp har elevhälsan Peter Gillberg, skolläkare, och Maria Schirren som är skolpsykolog och kommer från Resurscentrum. Elevhälsan genomför naturligtvis även regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

E-post till skolsköterskan: camilla.vonscheele@europaskolan.se 
Telefon: 076-767 51 54


Kurator

Telefontid tisdagar: 08.30−09.30
Telefon: 
076-767 58 85

E-post till kurator: mia.wilander@europaskolan.se