Månadens Roggeelev, april 2018 – Leo Ekengren

Rektor Marcus Lindvall (till vänster) och mentor Claes Svensson delar ut priset till Månadens Roggeelev Leo Ekengren.

April månads Roggeelev är nu utsedd på Europaskolan Rogge. Den här gången gick utmärkelsen till en elev i årskurs 7, som verkligen lever upp till skolans värderingar genom både studier och sätt att vara.

Månadens Roggeelev i april 2018 är Leo Ekengren, som går i klass 7A. Så här lyder vår motivering:

”Leo är en elev som i möte med både vuxna och jämnåriga visar ett öppet och otvunget sinnelag. Han klarar sina studier med bravur, sköter sig exemplariskt, ställer upp för sina kamrater och sprider en positiv stämning med sin mogna och stabila personlighet!”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Leo – och tack för all positiv stämning du sprider!