Månadens Roggeelev, februari 2018 – Lindsey Charneske

Det är dags att utse årets andra elev som ska få utmärkelsen Månadens Roggeelev. Enligt vår nya tradition utser vi varje månad en elev som verkligen lever upp till skolans värderingar, både som studerande och medmänniska. I februari går utmärkelsen till en elev i högstadiet.

Månadens Roggeelev i februari 2018 är Lindsey Charneske, som går i klass 8A.

Så här lyder vår motivering:

Lindsey är en elev som har en positiv inställning som hon gärna sprider till andra runt om på skolan.

Hon är även ett bra föredöme och tar ansvar för de yngre eleverna på skolan. Lindsey möter andra elever och personal med ett glatt hej, och hon tar sina studier på stort allvar samt gör sina uppgifter efter bästa förmåga. Lindsey är en positiv kraft på skolan.

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Lindsey – och tack för att du är ett föredöme med din positiva kraft!