Månadens Roggeelev, januari 2018 – Adem Jakupovic

Nu inför vi utmärkelsen Månadens Roggeelev på Europaskolan Rogge. Varje månad
utser vi en elev som verkligen lever upp till skolans värderingar, både som studerande och medmänniska. Först ut är januari månads Roggeelev: Adem Jakupovic.

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på skolan. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Exempelvis:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Runt om på skolan i lektionssalar och i korridorer sitter dessa definitioner av hur en Roggeelev ska vara, och vi har även arbetet med det på mentorstiden. När vi sedan nominerar elever från de olika arbetslagen så är det dessa definitioner som ligger till grund.

Månadens Roggeelev i januari 2018 är Adem Jakupovic, som går på mellanstadiet. Så här lyder vår motivering:

Adem är alltid glad och hälsar alltid lika glatt på såväl lärare som kompisar på skolan. Adem är trygg i sig själv, ödmjuk och en oerhört fin kompis med stort hjärta. Han är också en studiemotiverad kille som tar sitt skolarbete på stort allvar. Dessutom visar han empati och stort hänsynstagande. Han kan samarbeta med vem som helst och i vilka sammanhang som helst. Adem har de kvaliteter som vi på Europaskolan Rogge tycker stämmer in på en sann Roggeelev.

Stort grattis till dig, Adem – och tack för all glädje och inspiration du sprider!