Månadens Roggeelev, mars 2018 – Linnéa LindgrenNu har vi hyllat mars månads Roggeelev på Europaskolan Rogge. Den här gången utsåg vi en elev i årskurs 6, som verkligen lever upp till skolans värderingar genom sina flitiga studier och sin stora omtanke.

Månadens Roggeelev i mars 2018 är Linnéa Lindgren, som går i klass 6A.

Så här lyder vår motivering:

”Linnéa är en elev som tar sina studier på stort allvar. Hon är mån om både klasskamrater och lärare. Vid idrottsdagen i mars ställde hon dessutom upp och hjälpte sina yngre skolkamrater i åk 4 och 5 med skridskoåkandet. Linnéa är en sann Roggeelev!”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Linnéa – och tack för att du är ett sådant gott föredöme på vår skola!